Denne personvernerklæring gjelder for Teto Handel AS og for nettsiden www.tetohandel.no.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er daglig leder.

 

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG
Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og telefonnummer for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte produkter og tjenester, samt ha mulighet for å behandle eventuell garanti og produktansvar. Andre personopplysninger kan forekommen men vårt behandlingsgrunnlag ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing

A) Innhentet gyldig samtykke – les mer
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale – les mer
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt – les mer
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører)

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven/personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

 

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER
Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, det vil si bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre levering av bestilte produkter og tjenester, samt utsendelse av informasjon relatert til dette. Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevar i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks. regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via telefon, e-post og kontaktskjema på nettsiden. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke produkter og tjenester kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengelig gjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Teto Handel AS verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon – § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler/cookies vi benytter.

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics. Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å kunne forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva opplysningene gir svar på, er hvor mange som besøker sidene, hvor lenge besøket varer og hvilken nettleser som benyttes.

 

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?
Noe deling av personopplysninger er nødvendig og pliktig for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks. webhotell, e-post, programvare og skybaserte tjenester), regnskap, revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Våre nettsider er hostet av DomeneShop AS. I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til Visma, Bisnode, Microsoft, Google og WordPress. Vi er i god tro at alle disse databehandlingstjenestene følger GDPR lovgivningen.

 

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare.

 

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for slettes. Teto Handel AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks. bokføringsloven.

Om du ikke ønsker å motta e-poster fra oss lengre, klikk avmeldingslink som du som regel finner nederst i e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på post@tetohandel.no

 

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

 

ENDRING AV PERSONVERNERKLÆRINGEN
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

 

KONTAKTINFORMASJON
Dersom du har spørsmål om vår Personvernerklæring, kan du kontakte oss på:

Teto Handel AS
Trollåsenveien 34
1414 Trollåsen
Telefon: 22 16 06 60
E-post: post@tetohandel.no

 

Trollåsen 1. august 2018.